วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. การสั่งซื้อสินค้า
– การสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดจะต้องทำการสั่งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการจัดส่ง (ในช่วงเวลา 09:00 น.-17:00 น.)

2. เงื่อนไขการขนส่ง
– สินค้าทั้งหมดจะถูกจัดส่งทุกวันระหว่างเวลา 06:20 น. – 13:00 น. ถ้าเวลาไม่เหมาะสมหรือตรงกับความต้องการของลูกค้า โปรดโทรแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า 076-212415, 076-214643 หรือ 076-216474 เพื่อทางเราจะทำการเตรียมการและจัดสรรเวลาใหม่

3. วิธีการชำระเงิน
รับการชำระเงิน: โอนเงินผ่านธนาคารหรือสั่งจ่ายผ่านเช็ค

เมนู