www.dealfreshphuket.com
ใบรับรองคุณภาพ

GMP Certification คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

HACCP Certification คือ ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย

ส่งความสดถึงมือคุณ

คุณทำรายการสั่งซื้อ เราคัดเลือก และจัดส่งสินค้าสดใหม่ไปยังปลายทางถึงมือคุณ

ราคายุติธรรมสำหรับทุกคน

เมื่อคำนวณต้นทุนของสินค้าทั้งหมดเพื่อทำการกำหนดราคาขึ้น เราคำนึงถึงคุณภาพของผักและต้องการให้ลูกค้าพอใจและสัมผัสได้ถึงผักที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นและราคาที่เหมาะสม

รับประกันความพึงพอใจ 100%

มั่นใจไร้ความกังวลเมื่อคุณสั่งซื้อสินค้ากับเรา เราต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อสินค้า

ผักและอื่นๆ

พริกหวานยักษ์

Vagetables

เห็ดแชมปิญองขาว

Vagetables

ดีลเฟรช โดย โกซิ่ว

โทร: 076-212415 หรือ 076-214643, 076-216474 เปิดทำการเวลา: 09:00 น. – 17:00 น.

เมนู